Gebaseerd op werkelijke gereden snelheid
Bv. enkele rit naar werkplek of klant
Totaal van woon-werk en professionele verplaatsingen op een gemiddelde dag
Ik kan het reeds vandaag of ik zal het kunnen in de nabije toekomst.
Toon het resultaat